Categorie: “Altele” ,user: Madalan

Categorie: “Altele” ,user: marokanul25
Categorie: “Salubritate” ,user: nutu86

În data de 02.08.2018 am depus la primărie sub nr. de înregistrare 24705/02.08.2018 o cerere pentru eliberarea unei Autorizații de executare a lucrărilor de construcții în conformitate cu prevederile LEGII nr. 50/1991. Cererea a fost însoțită de toate documentele prevăzute de legea menționată anterior. Până la data prezentei nu a fost eliberată autorizația deși prevederile din LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Articolul 7 (1) Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Menționez că sunt îndeplinite toate condițiile pentru emiterea autorizației răspunsul funcționarilor care se ocupă de întocmirea autorizației fiind citez ,,este la Șefu' la semnat".
Nu am nicio restanță la plata taxelor și impozitelor și nu pot aprecia acest gen de tratament aplicat cetățenilor, în care un primar semnează citez un colaborator al dânsului pe care l-am întrebat de ce nu se respectă termenele și de ce nu sunt apreciați cetățenii care își plătesc taxele și impozitele,,c-așa vrea mușchii noștri".

Share Page

Close