Administrarea domeniului public

Autentificare utilizatori existenți
   

 

Directia Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Rovinari are ca scop gestiunea patrimoniului public si privat al orasului precum si coordonare, monitorizarea si efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii a bunurilor ce fac parte atat din patrimoniul Orasului Rovinari, astfel:

- monitorizarea lucrarilor de reparatii curente;
- monitorizarea lucrarilor prestate de catre operatorii locali privind intretinerea orasului ( maturat strazi, lucrari de dezapezire) plantari si intretinere spatii verzi, udat strazi si spatii verzi;
- intretinerea si repararea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar apartinand institutiilor publice de invatamant prescolar si scolar de pe teritoriul Orasului Rovinari;
- monitorizarea si intretinerea patrimoniului public si privat al orasului (verificare integritate placute de joaca, integritate platou casa de cultura, integritatea parcurilor, verificare integritate zona picnic, verificare integritate bancute stradale, revopsit fantani arteziene, reparatii bancute stradale, service ceasuri stradale, etc. )
- intocmirea planului de actiuni cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
- administrare si gestionare bunuri ( note de receptie, operatiuni intrare – iesire, modificare fise de evidenta, inventariere, etc.).

Share Page

Close