Retele de apa si canalizare

Autentificare utilizatori existenți
   

 

Reţeaua publică pentru alimentarea cu apă, reprezintă partea din sistemul public de alimentare cu apă alcatuită din conducte, armături şi construcţii anexe care asigură distribuţia apei la toţi utilizatorii. Limita reţelei publice de alimentare cu apă este contorul de branşament, respectiv aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile. Reţeaua publică de alimentare cu apă este amplasată de regulă pe domeniul public.

În cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apă poate fi amplasată, cu acordul deţinătorilor pe terenuri private. Reţeaua publică de canalizare este partea din sistemul de canalizare compusă din canale colectoare principale, colectoare secundare, canale de serviciu şi construcţii anexe, prin care se colectează, transportă şi evacuează apele la canalizare. Limita reţelei publice este căminul de racord, inclusiv acest cămin.

Reţeaua publică de canalizare – Societatea Apa Canal Salubritate SRL ca operator al sistemului public de canalizare trebuie să asigure continuitatea evacuării apelor colectate de la toţi utilizatorii.

Întreruperea evacuării apelor uzate de la canalizare poate intervenii numai în cazuri de forţă majoră. în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute mai sus, Societatea Apa Canal Salubritate SRL va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi investiţii.

Share Page

Close