Salubritate

Autentificare utilizatori existenți
   

 

Activitatea de salubrizare menajera din orasul Rovinari, este desfasurata de operatorul SC Apa Canal Salubritate SRL si realizeaza urmatoarele activitati:
1. controlează starea de salubritate la nivelul Orasului Rovinari şi ia măsuri de respectare a normelor ce reglementează această activitate;
2. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
3. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
4. verifică ridicarea deşeurilor menajere de către operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
5. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
6. verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
7. verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice şi controlează modul de întreţinere a mobilierului stradal, a locurilor de joacă pentru copii şi a ţarcurilor special amenajate pentru câini;
8. identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
9. controlează păstrarea curăţeniei de către posesorii de animale de companie;
10. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de salubritate, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
11. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni persoanelor fizice şi juridice, potrivit competenţelor;
12. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.

Share Page

Close